ราคา
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
จำนวนธุรกรรมต่อวัน 27,587
เวลาสร้างบล็อกเฉลี่ย 5.2 วินาที
ธุรกรรมทั้งหมด
4,190,759
บล็อกทั้งหมด 2,893,227
Wallet address ทั้งหมด 1,440,278
ดูบล็อกทั้งหมด

บล็อก

ดูธุรกรรมทั้งหมด

รายการธุรกรรม