ราคา
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
จำนวนธุรกรรมต่อวัน 33,571
เวลาสร้างบล็อกเฉลี่ย 5.2 วินาที
ธุรกรรมทั้งหมด
45,918,804
บล็อกทั้งหมด 4,343,895
Wallet address ทั้งหมด 2,094,801
ดูบล็อกทั้งหมด

บล็อก

ดูธุรกรรมทั้งหมด

รายการธุรกรรม